Karakucak Güreşi: Zorlukların Üstesinden Gelen Geleneksel Türk Güreşi

_

KARAKUCAK GÜREŞİ

Türklerin öz (milli) güreşidir. Kara Koçak kelimesi de Türk lehçelerinde kara yağız kahraman ve yiğit anlamında kullanılırdı. Kara Koçak sözcüğü günümüzde Kara Kucak olarak morfolojik değişime uğramıştır.

Karakucak güreşimiz olimpik spor olan serbest güreşe çok benzerliği ile bilinir, üzerlerine giymiş olduğu pırpıt denen giysi ile yapılır. Serbest güreşte olduğu gibi ayakta tokalaşılarak başlar, serbest güreşteki aynı teknikler karakucak güreşinde de uygulanır, yalnızca karakucakta köprü olayı yoktur. Köprüye gelen sporcu yenilmiş sayılır. Şalvar güreşimizle benzerlik gösterir.